Franciszkanki Misionarki Maryi

Franciszkanki Misionarki Maryi

«Prawdą jest, że jesteśmy powołani do miłości, On jest zawsze z nami i wszystko, co ma, jest nasze. Wszystko zawiera się w tej prawdzie ”.
(Maria od Męki, Duchowe notatki - 1888)

Kiedy w wieku 37 lat Maria od Męki Pańskiej zakładała Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, nie mogła przewidzieć jego przyszłości, wszystkich późniejszych wydarzeń. Z ufnością oddała się w ręce Boga, który kocha bez granic i czyni w niej wielkie rzeczy.

 
W Rzymie, 6 stycznia 1877 r., W święto Objawienia Pańskiego, Papież Pius IX zezwala na założenie Zgromadzenia Sióstr Misjonarek  w diecezji Coimbatour w Indiach. Siostry zgromadzone w  Ootacamund, podobnie jak siostry z Rzymu, przyjmują tę wiadomość z ogromną radością.
 
Od samego początku charyzmat FMM był przeżywany we wspólnotach międzynarodowych i międzykulturowych.
 
Do dziś wspólnoty gromadzą siostry z różnych ludów, narodów, języków i kultur, które przyjmują się wzajemnie jako dar od Boga. Dlatego świadczą o tym, że jest możliwe tworzenie pokoju i jedności w różnorodności. Ten sposób życia zachęca innych do wkroczenia na drogę pojednania i do budowania mostów, które zawsze łączą pomimo różnic.

 

Scroll to Top